Garancia / jótállás

A sporttech.hu webáruház a vásárlás dátumától számított 12 hónap jótállást vállal, amit a számla felmutatásával igazolhat. Meghibásodott készüléket a sporttech.hu webáruház levelezési címére kérjük eljuttatni (2462, Martonvásár, Rákóczi Ferenc utca 30/B.) a kiszállított termék mellé helyezett, kitöltött Visszaküldési formanyomtatvánnyal, valamint az eredeti számlával együtt.

Garanciális csere esetén a csere termék kiszállítását a sporttech.hu webáruház állja.

Elállás

A megrendelt termék kézhez vételétől számított 30, azaz harminc napon belül a vevőnek joga van elállni vásárlási szándékától.  Ebben az esetben a kifogásolt termék(ek) vételárát cégünk legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 napon belül visszatéríti. A termék visszajuttatásának költsége a vevőt terheli. Vásárlástól való elállás esetén a megvásárolt terméket csak eredeti, sérülésmentes állapotban, az eredeti számla, valamint a kitöltött Visszaküldési formanyomtatvány visszaküldése mellett cseréljük ki vagy vesszük vissza.

Az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módunkban átvenni, annak visszajuttatásának költsége is vevőt terheli!

Hibás teljesítés

Amennyiben hibás teljesítés történt (nem azt a terméket kapta, amit rendelt), lehetősége van értékegyeztetés mellett megtartani a kézhez kapott terméket vagy az eredetileg megrendelt termék cseréjére. A visszaszállítás költségét és a csere termék szállítási költségét a sporttech.hu webáruház viseli.

Panaszkezelés rendje

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést a  megrendelő teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a Felhasználónak bárminemű panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a hello@sporttech.hu  e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az webáruházunk 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.